Klinika Petal

Ekzaminime të pergjithshme

Sherbimet tona


Ekzaminime të përgjithshme
1. Eko abdominale
2. Eko të gjendrave tiroide
3. Konsultë me Kardiologun

Për rastet urgjente klinika ofron ekzaminime ekografie me aparat portativ në shtëpi.